Bước Tiến Mới Trên Thị Trường Phần Mềm CRM

Trong một nỗ lực liên tục để mở rộng phạm vi công nghệ và mở rộng khả năng sáng tạo, các công ty hàng đầu trong ngành phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) đang thực hiện các thương vụ thâu tóm đầy chiến lược. Điều khiển nổi bật khiến thị trường chú ý là khi Salesforce, nhà lãnh đạo toàn cầu trong giải pháp CRM, thâu tóm Slack, một nền tảng hàng đầu cho cộng tác nhóm và giao tiếp. Thương vụ này không chỉ đơn thuần là tối ưu hiệu quả làm việc cộng tác, mà thể hiện chiến lược của Salesforce cung cấp một bộ công cụ kinh doanh toàn diện hơn đến khách hàng của mình, mở rộng hơn ngoài các chức năng CRM truyền thống.

Thương vụ quan trọng khác là việc Adobe thâu tóm Workfront, một nền tảng quản lý công việc cho các nhà tiếp thị. Bước đi của Adobe nhằm tích hợp Workfront với Experience Cloud, do đó cung cấp các giải pháp toàn diện hơn giúp tiện ích quản lý trải nghiệm số kết thúc.

Cuộc chuyển giao quan trọng thứ ba đã được thấy khi SAP, một nhà cung cấp phần mềm lớn khác, mua Qualtrics, một công ty quản lý trải nghiệm. Thương vụ này cho phép SAP kết hợp dữ liệu trải nghiệm với dữ liệu vận hành từ bộ công cụ phần mềm hiện tại của mình, cải thiện hiểu biết về mối quan hệ với khách hàng.

Những ý kiến đóng góp cho thị trường:

Những thương vụ thâu tóm này đánh dấu sự mở rộng của ngành không chỉ qua các hệ thống quản lý thông tin liên hệ mà còn qua các giải pháp toàn diện cung cấp một nguồn thông tin đáng tin cậy duy nhất cho tất cả các hoạt động liên quan đến khách hàng và hỗ trợ cải thiện cấu trúc nhóm nội bộ để quản lý mối quan hệ khách hàng hiệu quả hơn. Việc hợp nhất cũng cho thấy áp lực gia tăng lên các nhà cung cấp CRM nhỏ phải đổi mới để duy trì tính cạnh tranh với các người khổng lồ công nghệ cung cấp giải pháp rộng lớn và tích hợp.

Lợi ích cho Khách hàng và Doanh nghiệp:

Khách hàng của các thực thể kết hợp này có thể mong đợi các giải pháp phong phú tính năng cung cấp thông tin chi tiết hơn về hành vi và sở thích của khách hàng, cùng với việc điều chỉnh cấu trúc nhóm nội bộ tốt hơn để quản lý mối quan hệ khách hàng hiệu quả. Ngoài ra, doanh nghiệp hưởng lợi từ việc tăng cường hiệu quả và cải thiện năng suất do sự tích hợp của các chức năng kinh doanh khác nhau trong các hệ thống CRM được cải thiện này.

Câu hỏi thường gặp:

Q: CRM thâu tóm mang lại điều gì đối với khách hàng hiện tại của công ty bị thâu tóm?
A: Thông thường, sau một thương vụ thâu tóm, khách hàng của công ty bị thâu tóm có thể mong đợi các cải tiến sản phẩm, hỗ trợ liên tục và có thể là các dịch vụ toàn diện hơn do tài nguyên và khả năng của công ty công ty thâu tóm đang tăng.

Q: Thương vụ thâu tóm CRM ảnh hưởng như thế nào đến sự cạnh tranh?
A: Những thương vụ thâu tóm này có thể làm giảm cạnh tranh khi các công ty lớn củng cố vị trí của mình trên thị trường, nhưng chúng cũng có thể thúc đẩy sự đổi mới khi các công ty khác tìm cách phân biệt các sản phẩm của mình.

Q: Liệu thương vụ thâu tóm CRM có thể dẫn đến các hành vi độc quyền trong ngành công nghiệp?
A: Mặc dù có tiềm năng cho các hành vi độc quyền, các cơ quan quản lý thường xem xét và quy định các thương vụ nhằm ngăn chặn những hậu quả gây cạnh tranh xấu.

Nguồn:

– Thâu tóm Slack của Salesforce
– Thương vụ mua lại Workfront của Adobe
– Mua Qualtrics của SAP

Thông tin được thể hiện trong bài viết này dựa trên thông tin tồn tại và nghiên cứu có sẵn đến ngày cập nhật kiến thức và không có nghiên cứu chính mới nào được tiến hành. Phân tích sâu sắc dựa trên việc diễn giải thông tin có sẵn công khai và xu hướng ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *