Survey Reveals High Usage of Unlicensed Cannabinoids Among Danish Dog Owners

Badania wykazały wysokie wykorzystanie nielicencjonowanych kannabinoidów wśród właścicieli psów w Danii

Ostatnie badanie przeprowadzone w Danii rzuciło światło na powszechne stosowanie nielicencjonowanych kannabinoidów przez właścicieli psów. Badanie, pod kierownictwem Pernille Holst i jej zespołu z Uniwersytetu Kopenhaskiego, wykazało, że 38% pytanych właścicieli psów stosowało kannabinoidy, takie jak kannabidiol (CBD), w leczeniu swoich zwierząt. Wyniki te zostały opublikowane w czasopiśmie o otwartym dostępie, PLOS ONE.

Podczas gdy produkty oparte na konopiach zdobywają popularność w leczeniu medycznym i rekreacyjnym u ludzi, ich stosowanie u zwierząt pozostaje kontrowersyjne. W krajach, gdzie u zwierząt nielegalnie zastosowana jest konopiowa terapia, właściciele zwierząt korzystają z nielicencjonowanych kannabinoidów w celu leczenia różnych problemów zdrowotnych.

Badanie przeprowadzono anonimowo za pośrednictwem mediów społecznościowych, a odpowiedzi uzyskano od 2002 właścicieli psów. 38% z nich zgłosiło stosowanie przynajmniej jednego produktu kannabinoidowego dla swoich psów. Najczęściej wykorzystywanymi były krople CBD lub oleje, z których 93% właścicieli psów korzystało w celach leczniczych. Tylko 4% właścicieli deklarowało stosowanie produktów zawierających delta-9-tetrahydrokannabinol (THC).

Badanie wykazało szeroki zakres powodów stosowania kannabinoidów u psów. Właściciele psów zgłaszali ich stosowanie w celu łagodzenia bólu, radzenia sobie z problemami behawioralnymi, alergiami i innymi dolegliwościami zdrowotnymi. Większość respondentów (77%) twierdziła, że obserwowała pozytywny wpływ leczenia kannabinoidami na zdrowie psychiczne i fizyczne swoich psów.

Jednak badacze zwracają uwagę, że wyniki te opierają się na samoopowiedzi i nie są wsparte przez istniejące badania naukowe w tej dziedzinie. Podkreślają konieczność przeprowadzenia badań opartych na dowodach naukowych, aby lepiej zrozumieć potencjalne korzyści i ryzyko stosowania kannabinoidów u zwierząt.

Holst i jej zespół byli szczególnie zaskoczeni różnorodnością stanów zdrowotnych, dla których duńscy właściciele psów stosowali nielicencjonowane produkty. To podkreśla wagę prowadzenia systematycznych badań klinicznych w celu określenia skuteczności i bezpieczeństwa kannabinoidów w leczeniu różnych problemów zdrowotnych u psów.

Podsumowując, wyniki badania ujawniają znaczące rozpowszechnienie stosowania nielicencjonowanych kannabinoidów wśród duńskich właścicieli psów. Pomimo że wielu właścicieli wierzy w pozytywne skutki tych terapii, konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań naukowych, aby potwierdzić te twierdzenia i dostarczyć oparte na dowodach wytyczne dla właścicieli zwierząt.

Sekcja Pytania i Odpowiedzi:

1. Jaki odsetek właścicieli psów objętych badaniem zgłosił stosowanie kannabinoidów w celu leczenia swoich zwierząt?
38% ankietowanych właścicieli psów zgłosiło stosowanie kannabinoidów, takich jak CBD, w celu leczenia swoich zwierząt.

2. Jaki rodzaj produktu kannabinoidowego był najczęściej stosowany przez właścicieli psów?
Olejek CBD był najczęściej stosowanym produktem kannabinoidowym przez właścicieli psów. Na ten rodzaj terapii zdecydowało się 93% z nich.

3. Jaki odsetek właścicieli psów zgłosił stosowanie produktów zawierających THC?
Tylko 4% właścicieli psów zgłosiło stosowanie produktów zawierających THC.

4. Jakie były główne powody stosowania kannabinoidów u psów?
Właściciele psów stosowali kannabinoidy u swoich zwierząt m.in. w celu łagodzenia bólu, radzenia sobie z problemami behawioralnymi, alergiami i innymi dolegliwościami zdrowotnymi.

5. Jaki odsetek respondentów twierdził, że zaobserwował pozytywne efekty leczenia kannabinoidami na zdrowie swoich psów?
77% respondentów twierdziło, że zaobserwowało pozytywny wpływ leczenia kannabinoidami na zdrowie psychiczne i fizyczne swoich psów.

Kluczowe pojęcia/slang:
– Kannabinoidy: Związki występujące w roślinie konopi, które mają różne działanie na organizm.
– Kannabidiol (CBD): Niepsychoaktywny kannabinoid, występujący w konopiach.
– Delta-9-tetrahydrokannabinol (THC): Psychoaktywny kannabinoid występujący w konopiach, odpowiedzialny za uczucie „odurzenia”.
– Skuteczność: Efektywność lub zdolność do osiągnięcia pożądanego rezultatu w leczeniu.

Sugerowane powiązane linki:
– PLOS ONE – Czasopismo o otwartym dostępie, w którym opublikowane zostały wyniki badania.
– Uniwersytet Kopenhaski – Instytucja, w której przeprowadzono badania.